Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων.

Η Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ) αποτελεί το επαγγελματικό σωματείο των Κλινικών Εμβρυολόγων στην Ελλάδα.

Η ΠΕΚΕ ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό να προάγει τις υψηλές και διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της κλινικής εμβρυολογίας.  

Μέλη της ΠΕΚΕ είναι όλοι οι κλινικοί Εμβρυολόγοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ελλάδα και έχουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα καθώς επίσης και την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία.